Projekty

"Inwestuj w kadry - przygotuj się na zmiany" - projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Logotypy

"Inwestuj w kadry - przygotuj się na zmiany" - projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Głównym celem projektu jest wsparcie małopolskich pracodawców w obszarze wydłużenia aktywności zawodowej pracowników, poprzez opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem (SZW) oraz ich wdrożenie u 15 pracodawców w terminie 01.01.2020 - 31.12.2021.


Inwestuj w kadry 

Projekt przyczyni się do przygotowania lub aktualizacji oraz wdrożenia SZW u 15 małopolskich pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw), m.in. poprzez wdrożenie ważnych z punktu widzenia danego pracodawcy elementów strategii (min. 1), wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz przygotowanie właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników do zmian przewidzianych w strategii oraz pokazanie wszechstronnych korzyści z wprowadzenia SZW u pracodawcy.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Wspartych zostanie 15 pracodawców nie posiadających SZW lub posiadających nieaktualną Strategię a u których zidentyfikowana zostanie potrzeba opracowania SZW i wdrożenia narzędzi ZW.

  • Przewidziano udział w szkoleniach i doradztwie 60 UP - pracowników i pracodawców.
  • Projekt spełnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, m.in: Dla wzmocnienia grupy defaworyzowanej - Kobiet, przewiduje się parytet K w proj. na poziomie min. 50%.
    W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące  zadania:
  1. Szkolenia: Zarządzanie wiekiem-opracowanie/aktualizacja strategii u pracodawców
  2. Doradztwo w zakresie opracowania SZW.
  3. Doradztwo dotyczące wdrażania elementów SZW

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do kontaktu:

Tel.: 12 294 06 03, 666 343 006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.