Nagroda "Małopolski Dąb"

 

Nagroda
Małopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan
MAŁOPOLSKI DĄB ‘2017

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do III edycji Nagrody „Małopolski Dąb”. Naszym celem jest uhonorowanie osób oraz przedsiębiorstw działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Pragniemy również w szczególności uhonorować instytucje lub osobistości życia publicznego, które wniosły szczególny wkład w rozwój gospodarczy małopolski.

Nagroda „Małopolski Dąb” jest przyznawana w dwóch kategoriach:

„Przedsiębiorcy” - przyznawana jest tym, którzy w sposób znaczący przyczynili się do rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności poprzez oferowanie wysokiego poziomu swoich produktów i usług oraz wyróżnili się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi), budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy.

„Instytucje, Organizacje, Osobowość Życia Publicznego” - założeniem jest uhonorowanie działań organizacji, instytucji lub osoby publicznej z województwa małopolskiego o znaczących osiągnięciach w tworzeniu przyjaznych warunków dla działalności gospodarczej, budowania dobrych standardów współpracy administracji z biznesem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 września br.

Termin dostarczania wypełnionych formularzy wraz z kompletem materiałów upływa w dniu 31 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem.

Jednocześnie już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu 1 grudnia br. na udział w uroczystym wydarzeniu jakim będzie Gala „Nagrody Małopolski Dąb”.